Full-Service Hotel Interior Solutions
  • English
  • Tiếng Việt

Sản xuất

Mang những tiêu chuẩn sản xuất quốc tế đến Việt Nam

Opening Time
Monday - Saturday: 08:00 - 18:00
Our Location
458 Nguyen Thi Minh Khai, HCM VN.
Customer Support
0901 381 788

Nhờ có những khoản đầu tư lớn, nhà máy 90,000m2 của chúng tôi có một cơ sở hạ tầng hiện đại chứa hơn 200 máy CNC và các thiết bị tiên tiến nhất để bảo đảm các tiêu chuẩn chất lượng cao và thời gian giao hàng đúng hạng cho cả các sản phẩm nội thất rời lẫn cố định. Chúng tôi có khả năng sản xuất các sản phẩm nội thất bằng gỗ với quy mô lớn, các cấu trúc phức tạp và kể cả những sản phẩm theo đơn đặt hàng để đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. Các vật liệu, phần cứng, các sản phẩm nội

thất và quy trình kiểm soát độc đáo giúp chúng tôi trở thành nhà cung cấp của nhiều thương hiệu quốc tế uy tín. Vật liệu và thành phẩm của chúng tôi cũng được kiểm tra thường xuyên để bảo đảm đạt chuẩn về an toàn sử dụng và môi trường toàn cầu. Chúng tôi đã gầy dựng uy tín và tên tuổi lâu năm của mình bằng việc cho ra đời các sản phẩm nội thất chất lượng cao sản xuất độc quyền cho thị trường Anh, Châu Âu và Bắc Mỹ. Hiện nay, sứ mệnh của chúng tôi là mang những tiêu sản xuất chuẩn quốc tế này đến Việt Nam.