Full-Service Hotel Interior Solutions
  • English
  • Tiếng Việt

Thảo Điền Pearl

Opening Time
Monday - Saturday: 08:00 - 18:00
Our Location
458 Nguyen Thi Minh Khai, HCM VN.
Customer Support
0901 381 788

Thảo Điền Pearl

  • Địa chỉ: Tòa nhà Thảo Điền Pearl, Số 02 Quốc Hương, phường Thảo Điền, Q2, Tp. HCM
  • Diện tích: 522 m2
  • Số tầng cao: 1
  • Hoàn thành: 7/2016

Share: