Full-Service Hotel Interior Solutions
  • English
  • Tiếng Việt

Khu Dân Cư Osaka Garden

  • Địa điểm: Quận 8, TP HCM
  • Loại hình: Khu dân cư
  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Hai Thành
  • GFA: 215.000 m2
  • Dịch vụ: Thiết kế

Share: