Full-Service Hotel Interior Solutions
  • English
  • Tiếng Việt

Khu Chung Cư Gia Việt

Opening Time
Monday - Saturday: 08:00 - 18:00
Our Location
458 Nguyen Thi Minh Khai, HCM VN.
Customer Support
0901 381 788

Khu Chung Cư Gia Việt

  • Địa điểm: Nhà Bè, TP HCM
  • Loại hình: Khu dân cư
  • Chủ đầu tư: Gia Việt Co.,
  • GFA: 239.946 m2
  • Dịch vụ: Thiết kế

Share: