Full-Service Hotel Interior Solutions
  • English
  • Tiếng Việt

Biệt Thự Nguyễn Duy Hiệu

Opening Time
Monday - Saturday: 08:00 - 18:00
Our Location
458 Nguyen Thi Minh Khai, HCM VN.
Customer Support
0901 381 788

Biệt Thự Nguyễn Duy Hiệu

  • Địa điểm: Nguyễn Duy Hiệu, Quận 2, TP HCM
  • Loại hình: Khu dân cư
  • Chủ đầu tư: Novaland
  • GFA: 900 m2
  • Dịch vụ: Thiết kế & Xây dựng

Share: